Recursos Onomatopeia

Eis alguns recursos para traduzir onomatopeia:

http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/O/onomatopeia.htm

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_onomatop%C3%A9ias_em_diversas_l%C3%ADnguas


http://ciberduvidas.sapo.pt/pergunta.php?id=24545

http://www.vivaaescola.net/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=53

Anúncios